İnsanlar, dört kısma ayrılmıştır

Sual: İnsanlar, iman ve inkâr etme hususunda, hep aynı mıdır yoksa aralarında farklılıklar var mıdır? Cevap:  İslâm âlimleri, gönderilen P...
Read More

Satılan malı aşırı methetmek

Sual: Satılan malı aşırı methetmek uygun olmadığı gibi yalan söylemek de sayılır mı? Cevap:  Alış-verişte Müslümanlara ziyan yapmanın bir ...
Read More

Nefse mi, Allaha mı güvenmelidir?

Sual: Bazı din adamı kılığındaki reformistler; "Müslümanlar, rızkın ezelde ayrıldığına inandıkları için çalışmayı lüzumlu görmezler. Ne...
Read More

Şüpheli şeylerden kaçınmalıdır

Sual: Bir Müslümanın alışveriş yaparken neye dikkat etmesi gerekir, herkesle alışveriş yapılabilir mi, seçici olmak gerekir mi? Cevap:  Ko...
Read More